Graves

   Sjukdomen Graves/Basedow

Graves sjukdom är en autoimmun sjukdom. Den gör så att sköldkörteln blir överaktiv och producerar för mycket skk-hormon, något som kallas hypertyreos. Graves sjukdom är en av de vanigaste formerna av hypertyreos.

"Om man har en överaktiv sköldkörtel och inte får behandling kan det leda till viktminskning, depression och fysisk eller psykisk utmattning."            Ja tack, vi vet det.

Tusen symptom och Bath har i princip allihop. MEN hon har en mycket ovanlig form av Graves.       Nämligen:

Hon har bara en gång haft höga TRAK-antikroppar, aldrig höga TPO-antikroppar men däremot flera gånger höga TGAK-antikroppar.

"TRAK kan i sällsynta fall vara blockerande och orsaka hypotyreos eller omväxlande stimulerande och blockerande och då orsaka svängande tyreodeavärden."

"Vid negativ TRAK alternativt oklar klinisk bild: scintigrafi"

Numera vet vi att man t o m kan ha både hyper och hypo i princip samtidigt. Det har Bath sagt i flera år men har då fått veta att det inte kan vara så.

______________________________________

Låga TSH-värden kan ha olika förklaringar:

 

- Om man har höga sköldkörtelvärden (T3 och T4) så drar sig TSH tillbaka för att inte ytterligare stimulera de redan höga sköldkörteelvärdena.

 

- Om man tar mycket kortison, så sänker det TSH-värdet/

 

- Om hypofysen är skadad/hypofysinsufficient så kan det vara ett skäl till varför TSH är lågt eller till och med har fallit bort (vi tror att detta kan vara fallet för Bath)

-  Höga nivåer av tillväxthormon  kan sänka TSH.

- Annan sjukdom kan också ge lågt TSH

 

 

 

 

I ett intyg från februari 2014 skriver Professorn att han inte har någon förklaring till de låga TSH-värdena genom åren. Det gäller alltså under alla de år då hon ännu inte tog kortison. Han visste då att hon genom åren varit både hypo, hyper och mittemellan. Han visste också att hon hade haft höga TRAK-värden år 2002.  TRAK = Graves.

Han borde väl också ha vetat att höga GH-nivåer kan sänka TSH - något som jag precis läst om. 

 

Någonstans har jag läst följande

"Another type of Graves is hyperthyreos, normal thyroid levels are also seen, and occasionly also hypothyreoidism"