Glukos etc

 

 

 

 Hba1C

27 mar 17             46,4*     (-42,pp1) absolut     fastandande 

25 apr 17    W       40  (27-42)          ej fastande/nicht auf nüchteren Magen

22 maj 17 W         38  (27-42)          "

3 jul 17 WU          38   (27-42)         "

Sep 17  W            33     (27-42)       "

28 sep 17 W         32    (27-42)        "

13 nov 17  W        36     (27-42)       "

 

___________________________________________

 

GLUKOS    (De flesta prover är tagna ej fastande/nicht am Nüchteren Magen)

2 jan 17              5,6     (4-6)

31 jan                 6,9*   (4-6)

27 mar               71      (74-100)    (Ausland)

6 apr                   0    (URIN)

10 apr                  6,4*

25 apr   W            6,6*      

25 apr                 7,6*      (4-6)   St Göran, ambulans

22 maj                6,1*       (4-6)

3 jul                   7*          (4,2-6)

23 jul 17            8,2*       Hade fått solu-cortef/Nach 100 mg solu-cortef

1 aug                 6,4*        (4,2-6)

Aug 17               5,8        akut  St G

Sep17                7,9*

Nov 17               7,5*       (4-6)

Sep 17  W          6,3*

Sept 17  W        7,9*

13 nov              7,5*        (4-6)

 

BUKSPOTTKÖRTELN  / PANCREAS

Mar 10            0,43       (0,15-1,1)

Apr 11            0,61      "

Maj 13           0,49       "

27 mar 17      55          (25-115)   (amylas pancreas)

 

 

S-C- Peptid

Aug 16  W             1,7            0,30-0,80

Okt 16                  0,9            0.4-1,5       Ackis 

 

(Förhöjt värde betyder att stora mängder insulin produceras. Detta ses främst vid diabetes typ 2 då kroppens insulinreceptorer är mer känsliga.)

 

GAD  (antikroppar, typ 1 diabetes)

2000              negativt

Okt 16           under 5       ref   under 5

 

Insulin

Jan 14                2,6*          (3-22)  Br    Optimalt 5-9

Maj 14                5,8            "

För att stimulera insulinproduktionen, drick grönt te.