X-rays etc

MR  hypofys mars 2014: OK   Som bifynd noteras lättare slemhinneförtätningar inom höger öras cellsystem. 

MR hypofys mars  2017:  OK     Uebriges: leichte Schleimhautverdichtung in dem rechten Ohr-zellesystem) 

_____________________________

 

 

Ögonundersökning mars 2017: OK

Ögonundersökning oktober 2017: för högt tryck. Inga linser mer + droppar mot tryck

Eyes October 2017: Pressure to high. No lenses any more. Drops to reduce pressure

 

______________________________

 

 

Hjärta/Heart

24 timmars EKG nov 14 : Bedömning Normal långtidsregistrering av EKG med lindrig sinusarytmi. Inga symptom

 

Echokardiographie Mars 2017   (Tyskland)

Normale globale Pumpfunktion, keine regionale Wandbewegungsstörung. Amgedeutet Zeichen der diastolischen Funktionsstörung. Herzhöhlen normal weit. Geringgradige konzentrische Lindkshypertrophie (M-Mode 12 mm), Aortenwurzel normal weit. Klappen regelrecht, kein Vitium, keine Rechtherzbelastung. Kein Perikarderguss.

 

Maj 2017  Hjärtcentrum Mälardalen

Holterregistreringen

Normal sinusrytm genom hela registreringen. Inga arytmier noteras. Ett VES och ett SVES.

"Inspelningen visar på helt normala förhållanden. Ingen arytmi."

Normal sinusrythm through the whole registery. No arythmies noted. No VES and one SVES.

Shows normal conditions. No arythmy.

 

 

 

___________________________________

Nu har Bath i januari 18 gått igenom "glukosbelastning". Jag ska skriva in texten så snart jag hinner. Resultatet visade att hon inte har akromegali (jättetillväxt). Hon har för högt IGF1-värde vilket hade kunnat betyda det. Men så var det tack och lov inte. Men förhöjt IGF1 i sig är inte bra. Hon har haft det tidigare i samband med hyper i skk. Nu var T4 något förhöjt så vi hoppas på att en sänkning av skk-hormon ska dra ner IGF1. Problemet är som jag skriver överallt här på sidan att det inte går att reglera skk eftersom skk pendlar i sin egen produktion.

Att Baths skk går upp och ner vet vi sedan hon var i 20-årsåldern. Ingen läkare kan eller vill förstå detta utan hon ska avvakta Avvaktan kommer eventuellt att ge henne en hjärtinfarkt eller stroke men så är det och verkar förbli. Man har rätt att spruta in plast i kroppen och ta bort och förstora både det ena och det andra men denna skk ska sitta där den sitter.

Bath har också gått igenom en undersökning där hon fick veta att hon ligger lite för högt i kortison. Hon har nu varit nere i 30 mg och var jättelycklig över det men kanske var det därför skk hade blivit högre. Vet inte, orkar inte försöka förstå men kortison kan trycka ner TSH men den kan också trycka ner en eventuell inflammation i skk. I praktiken betyder det att ju mindre kortison hon tar desto högre kan skk bli. Att lösa den ekvationen är Baths dagliga problem. Varje dag sitter vi och analyserar och försöker dosera rätt. Utan läkare så ligger besluten hos en själv. Att göra som en läkare säger är också mycket svårt. De säger ofta olika och sedan är de inte med i vardagen ändå.

Bath har varit tvungen att dramatiskt sänka skk-hormon och då kommer kortisoldipparna som ett brev på posten.