Symptom

Symptombild idag. Alllmän. Vad som orsakas direkt eller indirekt av grundsjukdomen, vilken den nu är, är näst intill omöjligt att avgöra.

Vi tror att grundsjukdomen ligger i sköldkörteln och att hypofysen har påverkats av sköldkörtelns svängningar upp och ner. Men det kan också vara så att hypofysen från början var skör.  

Bath växlar mellan hypo och hyper. Symptomen är ungefär så här:   

Magen växlar mellan två ytterligheter. 

Hyper medför svår  ångest. Hypo för med sig nedstämdhet. 

Vid hyper får hon hög puls. För detta kan hon ta inderal för att lugna ner hjärtat. Men med inderal sjunker sockret och då blir det ofta blodsockerfall,som botas med att hon stoppar i sig något att äta eller om det blir ett väldigt fall kräver kortison. 

När Bath är hyper får hon värk i ögonen. Värken försvinner vid hypo. Numera har hon tyvärr fått problem med trycket i ögonen och måste ta droppar som sänker. Högt tryck i ögonen kan orsakas av Graves men också av hög kortisondos. Sköldkörteln borde bort, då skulle hon också kunna få ner kortisondosen tack vare jämn sköldkörtelnivå.

Vid hyper har hon svårt att sova och vid hypo vill hon sova hela tiden. 

Hög dos kortison, som hon ibland tvingas ta, ger också ångest. Men ibland finns inget alternativ.

Hyper har fört med sig att revbenen går av. Dom läker och går av med ojämna mellanrum. När hon är hypo så får hon en fruktansvärd värk från revbenen. När hon är hyper så gör revbenen inte lika ont. 

Häromdagen var hon hos en hudspecialist för hon har mycket svampinfektioner och också stora sårblaffor på benen och eksem på händerna. Då fick hon veta att detta är mycket vanligt när man har hormonrubbningar. Ja, vi hade faktiskt redan anat att det fanns ett samband. 

Numera har hon inte problem med andningen längre. Det var ett fruktansvärt lidande tidigare när hon var mycket hypo och under den tid hon gick igenom myxödekgmkoman.När hon förra sommaren gick in i myxödemkoman så vägde hon som mest 100 kg. Nu i janari 2018 väger hon 62 kg

Bath vill ogärna ta antibiotika för hon tål det dåligt och får dessutom ännu mer svamp. Hon sköter sina sår minitiöst noga. Hon äter inget socker och har gått över till s.k. autoimmun kost.  På sommarhalvåret plockas maskrosor, kischkol, björkblad och nässlor. Allt torkas och blandas i mat resten av året. Numera kan hon åter röra sig och gör varje dag långa promenader med sina hundar. Jag tror det finns få som så disciplinerat försöker komma till rätta med sin hälsa som hon.  

_________________________________________________________

English version

 

 

Symptoms in general without knowing exactly what depends of what:

As the thyroid goes up and down, the symptoms differ in accordance with these  ups and downs.

Hyper : The stomach is "rapid" and that gives diarré.

Hypo:  No movement  (at all)

These conditions are both very painful and earlier the periods av hyper resepctively hypo were longer. Months. Now it changes from one day to another.

_____________________

Hyper: the eyes are painful

Hypo: the eyes loose a little their muscle function.

The tension in the eyrs is too high and her eye doctor has forbidden her to have lenses. She has to have drops in the eyes to lower the tension.

The eyes are swollen and a litttle red.

__________________________________________

 

Hyper gives agony.  Hypo gives depression.

__________________________________________________

 

Transpiration. She doesn't know if that comes from the thyroid, the lost ACTH, low or high? oestrogen. Drung one year from May 2016 to March 20017 she did not menstruate at all. Now she has periods of 18-20 days.

_________________________________________

Hyper gives high pouls and hypo give high tension. Usually she has a normal tension today but sometimes is is very low. That can be because of to low cortison. It is now easy to know if more - or less cortison   should be taken..

____________________________________________________

 

Hyper:  she cannot sleep

Hypo: she wants to sleep all the time

________________________________________________

 

Periods of hyper (or hyper/hypo) has resulted in broken ribs. They cicatrize but sometimes they go up again. That gives pain. 

______________________________________________________

She has candida and egzemas since ever and has been told that this is common wiht hormon disturbances.

______________________________________________ 

Beside all the symptom - I have probably forgot some of them - she is traumatisized by all these years of illness. She is afraid of doctors because she so often has heard that she should have done things differently, that she was lazy and things like that. 

But my daughter is at the same time very strong of character. She has got rid of the high sugar levels by avoiding all suggar and nearly all fruits. She eats since some months "autoimmune" food.

She has a diary where she notes all medicin. She cooks bones from animals and drinks the  "bouillon" because that calms her intestins. She makes a sort of yegourt that is good against the candida. She thinks of the electrolytes and can say "I thin I am a little low in potassium". Although she takes all sort of vitamins, her nails are full of whiite sports because she does not absorb the food and the vitamines - and the medication correctly.

What she does herself to try to survive is a sort of science.