Andra/other hormoner

Hypofyshormonet ACTH föll bort för flera år sedan. Utan ACTH, ingen kortisolproduktion.

The hormon ACTH was lost during 2013-2014. Without ACTH, no cortisol production.

 

____________________________________

 

 

 

 

 

Tillväxthotrmon/Growth hormon

Jan 14 (urin)          5,61  ng/24m        ref 0 -10

Jan  15 (blod)         0,04                         ?

Mars 2017 somatropin hGH        0,63           Under 3,60   (blod eller urin?)

_____________________________

IGF1 (insulin-like growth factor 1 = somatomedine C  

(IGF1 är kopplat till tillväxthormon)    

Januari 2014, blod, Br        202 (190-490)   " low"

Maj 2014        "       "           249    "

Okt 14                               268* ("högt")      (73-244)  (hyper skk vid denna tid)

Jan 15                               244                    "        (hypo skk se'n mitten dec)

Jul 16                                209       (109-284) 

Mar 17                               205       (67-226)  

Jan 18                                41,9*    (10,0-38,0)

 

 

________________________________________

IGFBP-3 (insulin growth factor binding protein-3)

Jan 14 (blod Br        3,47     (2,96-4,96)

Jan 14  "       "         4,53* (mol/mo/IP      (0-4,5)

_____________________________________________

 

             

Somatomedin= IGF

Somatomedin C = IGF 1   (bildas i levern)

Somatomedinnivåerna kan ändras genom sköldkörteln, östrogen, betablockerare, glukos och vassopressin.

 

 

 

Det finns någon slags koppling mellan melatonin och autoimmun sjukdom. Enligt en doktrin ska man inte ta melatonin vid autoimmunitet. Enligt en anna typ "alternativ" ska man ta, fast då en pytte-pytte dos.

Melatonin bildas i tallkottkörteln och i mag/tarmkanalen.

OBS Koppling tallkottkörteln fluor/klorin.

 

__________________

Vassopressin är det hypofyshormon som är kopplat till osmolalitet (=koncentration) och som ska bistå njurarna i deras förmåga att koncentrera urin. Vassopressin produceras i hypothalamus, men det finns ett förråd av vassopressin i den bakre delen av hypofysen.

I januari 2014 upptäcktes på vårdcentralen ha Bath hade låg osmolalitet. Det bekräftades senare på KS där hon låg inne en fm och dom mätte. Det var lågt, under referens, men det behövdes inte göra något åt det, sa doktorn. Kanske lika bra i nuläget för det går faktiskt upp och ner som alla andra hormon verkar göra för Bath.

Osmolaliteten kan mätas i både blod och urin. 

Low osmolality but no medication.